ප්‍රධාන පුවත්

බ්‍රිතාන්‍යයේ 'ෆයිනෑන්ෂල් ටයිම්ස්' (Financial Times) පුවත්පතේ තරුණ මාධ්‍යවේදියෙක්. ආරුගම්බේ කළපුවක් අසල දී කිඹුලෙකුගේ ප්‍රහාරයකට ලක්වී...
එංගලන්ත වෛද්‍ය සභාවේ පීඑල්ඒබී පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට හෝ එරට වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිවීමට සයිටම් ආයතනය පිරිනමනු...150x728