දේශපාලනය

විනය පරීක්ෂණ 100ක් තිබ්බත් තමන් කිවයුතු දේ කියන බවත් තමන්නට ශ්‍රීලංකා  නිදහස් පක්ෂය පිලිබදව කථාකිරීමට...
පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවට  සහ සිදුව කටුනායක නගර සභාව සදහා සර්ව පාක්ෂික විද්වත්...
ඩෙංගු මදුරුවා බෝවී ඇත්තේ ආණ්ඩුවේ හෝ නගර සභාවේ වරදකින් නොව අපවිසින් ඩෙංගු මදුරුවා බෝවීමට අවශ්‍ය...
කටාන ප්‍රදේශිය සභාවේ ලේකම් වරියගේ  අකාර්යක්ෂම හා අත්තනෝමතික  පරිපාලන කටයුතු නිසා එම ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශයේ...
මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන් තිහකට වැඩිපිරිසකට ඩෙංගු රෝගය වැලදී ඇතිබව අපගේ රෝහල් ආරංචිමාර්ග වලින්...
මිගමුව නගර සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන  කඩිනම ඩෙංගු මර්ධන වැඩ සටහන සදහා  මිලියන තිහක මුදලක්...
මීගමුවේ ජලය බැසයන පොදුකානු මත අනවසරයෙන් ඉදිකර ඇති ගොඩනැගිලි ඉවත්කිරීමට කඩිනමි  පියවර ගන්නා බව මිගමුව...150x728


150x728