දේශපාලනය

එංගලන්ත වෛද්‍ය සභාවේ පීඑල්ඒබී පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට හෝ එරට වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිවීමට සයිටම් ආයතනය පිරිනමනු...
විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පිළිබද පනත් කෙටුම්පත බස්නාහිර පළාත් සභාවේදී වැඩි ජන්ද  17 කින් සම්මත...
මිගමුව රොටරි සමාජය කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ  පාසැල් ළමුන් අසූවක් සදහා පාපැදි බෙදාදීමක් අද උදැසන ඉරණමඩු යුධහමුදා...
රැකී රක්ෂා ‘බඩු මිල, ජීවන වියදම, ප්‍රශ්න අද පැහැදිලවම තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තරය ඉදිරියේ අපට තිබුණු ප්‍රශ්න එක්ක...150x728