දේශපාලනය

වැඩිකළ රථවාහන දඩ මුදල් අඩුකරන ලෙස බලකරමින් දෙසැම්බර්  2දින මීගමුවේ පැවති විරෝධ තාවයෙදී  අයුතු ජනරාශීය,පොදුදේපලවලට...
කටාන  මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයේ  මාර්ග වල සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පෙර  සංවර්ධන කටයුතු අවසන්කර මාර්ග...
බස්නාහිර පළාත්සභාවේ මෙවර අයවැයේදී  අමාත්‍යාංශය දෙකක වැය ශිර්ෂ  පරාජය කිරිමසදහා  ගෙනගිය  වැඩපිළිවෙල නවතා දැමීමට එය...
කටාන ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශයේ කුලරත්න මාවතේ ප්‍රදේශ වාසීන්ගේ මුදල් සහ ශ්‍රම පරිත්‍යගයෙන්  මධ්‍යම  රජයෙන් ද ...
ඒත්තුකාල පලගතුරයමිගමු වෙරළ තිරයේ ඉදිකර ඇති අනවසර ඉදිකිරීම් පිලිබදව ගැටලුව සංකිර්ණ ප්‍රස්නයක්.  බවද අද දින...
ශ්‍රීලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ගේ ජන්දයෙන් බලය ලබාගත් සමහරුන් ඇමතිකම් ලබාගෙන ගරාවැටුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මුක්කුගසා එක්සත්...
දැනට රිමාන්ඩ් භාරයට  පත්කර සිටින හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වරයෙකුවන සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතාට ඇප ලබාගැනීමට...
යහපාලනය  යන සුන්දර වචනයට මුවාවී බලයට පැමිණි වත්මන් ආණ්ඩුව  කරනුලබන්නේ එම වචනයේ සැබෑ අර්ථයට ඉදුරාම...150x728