දේශපාලනය

  ඕනෑම ආණ්ඩුවකට තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් ඇති අවස්ථාවක රටට අහිතකර ප්‍රතිපත්තීන් පවා හඳුන්වාදීමට හැකියාව ඇත....
පාද යාත්‍රාවට ගෙනගීය පාක්ෂිකයන් ප්‍රමාණය පිළිබදව පසුගිය 31 වනදා කුරණ ප්‍රදේශයේ ෂාෂා හෝටලයේදී හිටපු ප්‍රාදේශීය...
මීගමුවේ සහ කටානේ තරම් ආගමික සාස්තෘන්ගේ ප්‍රතිමා තබා තිබෙන වෙනත් නගරයක් ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සංචාරයකර...
"කටාන මැතිවරණ බලප්‍රදේශයේ ජන්ද ලබාගත් රාජ්‍යය ඇමතිවරියක්ද පළාත් සබාවේ ඇමැතිවරයෙක්‌ සහ පළාත් සභාමන්ත්‍රීවරුන් හතරදෙනෙක් සහ...
ඇතැම් කුඩා පක්ෂ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජනවරම වෙන්දේසි කරමින් සිටින බව නගර සැලසුම් හා ජල...
කුමන බාධක මධ්‍යයේ උවද ජනතා සේවය වෙනුවෙන් කැපවී කටයුතු කරන කටානේ ජනතාව විශාල ලෙස ආදරයෙන්...
  ජනතාව දුන් වරමට පිටුපා වරදාන වරප්‍රසාද සදහා හයිබ්රිවඩ් ආණ්ඩුවට එකතුවී යුඑන්පි යට මුක්කු ගහන...150x728


150x728