දේශපාලනය

මීගමුවේ සහ කටානේ පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් කානු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවකයන් යොදවා...
අද උදැසන මිගමුව අධිකරණ සංකීර්ණය අසල නිහඩ විරෝධතාවයක් පැවැත්විණි.මෙම විරෝධතාවය සංවිධානය කර තිබුනේ ලක්බිමේ මවුවරු...
මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහල මේවනවිට ක්‍රමයෙන් සම්පුර්ණයෙන්ම උණ රෝහලක් බවට පත්වෙමින් ඇත.රෝහල් ගතවන  රෝගීන්ට අවශ්‍ය මුලික...
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපති තුමා රාජිත සේනාරත්න සෞඛ්‍ය  අමාත්‍ය වරයා සහ  සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ ජලසම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය...150x728


150x728