දේශපාලනය

පොර්ට් සිටි විරෝධී ජනතා ව්‍යාපාරයේ කාන්ත හඩ් නමැති සංවිධානයේ  මුලිකත්වයෙන්  විරෝධතාවයක් අද සවස මිගමුව තෙල්වත්ත...
තව නොබෝ දිනකින් අනිවාර්යයෙන්ම ආණ්ඩුවේ සිටින ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඇමතිවරු පිරිසක්  තනතුරු අත්හැර ස්වාධින වීමට...
විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්‍ය වරයා ඉවත්කිරීමට අවශ්‍යනම් එක්සත් ජාතික  පක්ෂයේ නායකයා ලෙස අගමැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා ගෙන්  ඉල්ලීමක්...
වෘත්තිය සමිති නායකයන් රාජ්‍ය නිලධාරී මෙන්ම අමාත්‍ය වරුන්ද වෘත්තිය සමිති සමග වෘත්තීය ගැටළු පිලිබදව සාකච්චා...
රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයාට විරුද්ධව  ඉදිරිපත්කර ඇති බැදුම්කර සිද්ධියට අදා ල විස්වාශ බංග යෝජනාවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය...
මීගමුවේ සිදුකල ඩෙංගු පරදමු මිගමුව සුරකිමු කඩිනම් ඩෙංගු මර්ධන වැඩ සටහන හේතුවෙන්  මිගමුව නාගරික බල...
කීට විද්‍යා පරීක්ෂණ අනුව ඩෙංගු වැළදුණු වැඩි පිරිසකට දෂ්ට කර ඇති මදුරුවන් බෝවී ඇත්තේ ඔවුන්ගේම...
ඩෙංගු පරදමු මිගමුව සුරකිමු  කඩිනම් ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන සමග එකතුවී සිටින නිලධාරීන් ප්‍රජානායකයන් විදි කමිටු...150x728