දේශපාලනය

රංජන් රාමනායක මහතා කලප්‍රකාශයකින් තමන්ට අපහසාවී ඇති`බව පවසමින් නිමල් ලාන්ස නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා විසින් නියෝජ්‍ය ඇමති...
කම්කරු නීතිරීති උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කල අක්කර පනහ එන්ජල්ස් ප්‍රජමුල සංවිධානයේ නිලධාරීන්ට මෙම මස 29...
බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ ම්ගිප්‍රවාහන අධිකාරිය මගින් අවිධිමත් ලෙස මාර්ග බලපත් ලබාදී ඇති බවට විවිධ පාර්ශවයන්...
මිගමුව කුරණ මේජර් රාජ ක්‍රීඩාංගනය අසල මිගමුව නගරසභාවෙන් පවත්වාගෙන යන කොම්පෝස්ට් අංගනයට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ...
එජා මානව හිමිකම් කවුන්සිලය 'පක්ෂග්‍රාහී' වූ බවට අමෙරිකාවෙන් චෝදනා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඇමෙරිකානු තානාපතිනි නිකී...150x728


150x728