වෙනත්

ප්‍රවෘති මාධ්‍ය තත්ත්ව පිළිබද ස්වාධින මණ්ඩල පනත්  කෙටුම්පත පිලිබදව ජනමාධ්‍ය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය පිළිබද  ජාතික  ලේකම් කාර්යාලය...
එජා මානව හිමිකම් කවුන්සිලය 'පක්ෂග්‍රාහී' වූ බවට අමෙරිකාවෙන් චෝදනා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඇමෙරිකානු තානාපතිනි නිකී...150x728