කොත්තුව

මේ ඔබ දකින්නේ  මීගමුවත් කටානත් වෙන්කරනු ලබන දෙපා ඇළමාර්ග යයි මෙම ඇළෙහි වැසිජලය ගලායාමට ඇතිවන...
බහු  විවිධ සංස්කෘතික  ලක්ෂණ ඇති පිරිස්  විවිධාකාර ආගමික  විශ්වාශ සමග දිවි ගෙවන  පිරිස් එකිනෙකා සමග...
අපගේ  වෙබ් අඩවිය මගින් පොතුහැර යටිහේනේ සද්ධාලෝක හිමි නොහොත් හේරත් මුදියන්සේලාගේ කරුණාරත්න නොහොත් වයි.එම් සංජය...
කාලයකට පසු පුවත්පත්  සාකච්චාවක් සදහා යමරජු විසින් කරනලද ආරාධනය පිලිගත්තේ අපායේ අලුත්ම තත්වය ගැන වාර්තා...150x728


150x728