වෙනත්

අක්කරපනහ  එන්ජල්ස්  ප්‍රජාමුල සංවිධානයෙන්  ලබාදෙන ජලයේ  ගුණාත්මක බව සහ ප්‍රමිතිය පිලිබදව ගැටළු ඇති බව අපවෙත...
අපගේ  වෙබ් අඩවිය මගින් පොතුහැර යටිහේනේ සද්ධාලෝක හිමි නොහොත් හේරත් මුදියන්සේලාගේ කරුණාරත්න නොහොත් වයි.එම් සංජය...
කාලයකට පසු පුවත්පත්  සාකච්චාවක් සදහා යමරජු විසින් කරනලද ආරාධනය පිලිගත්තේ අපායේ අලුත්ම තත්වය ගැන වාර්තා...
නැති බැරිකමට මැදපෙරදිග ගෘහසේවිකා රැකියාවලට යන අපේ කාන්තාවන් ගමේ සිටින රැකියා ඒජන්සියේ තැරවුකරුගේ සිට විදේශයේ...
මිගමුව සංචාරකයන් විශාල වශයෙන් පැමිණෙන නගරයකි දිනකට විශාල සංචාරකයන් පිරිසක් දුම්රියෙන් මීගමුවට පැමිණෙන අතර දුම්රිය...
පොතුහැර යටිහේනේ සද්ධාලෝක හිමි නොහොත් හේරත් මුදියන්සේලාගේ කරුණාරත්න නොහොත් වයි.එම් සංජය බණ්ඩාර යනනම් වලින් පෙනීසිටින....
රද්දොළුගම නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ විශ්‍රාමික ගුරුවරියකගේ නිවසට 6 වසරේ ඉගෙනුම ලබන 11 වියැති ගැහැණු දරුවා...150x728