සමාජ ජීවිතය

ළමා අපචාර සිදුකරන්නන්ට සහ ස්ත්‍රී දුෂකයන්ට කඩිනමින් නඩුවිසදා  මරණිය දණ්ඩනය නියමකළ හැකි  නීති පනවන්නැයි  අද...
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් එක් පරපුරක් ඉක්මනින් පිටියෙන් සමු ගැනීම අද ක්‍රීඩාව මුහුණ දී ඇති...
නොමිලේ මාතලන් බලන්න අද රෑට හරිස්චන්ද්‍රපුර පන්සලට එන්න   මාතලන් වේදිකා නාට්‍ය අද රාත්‍රී හතට...
කසල කලමනාකරණය පාසැල් දරුවන් අතර ප්‍රචලිත කිරීම සදහා මිගමුව සංචාරක හෝටල් හිමියන්ගේ සංගමය  විසින් පාසල්...
බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ ම්ගිප්‍රවාහන අධිකාරිය මගින් අවිධිමත් ලෙස මාර්ග බලපත් ලබාදී ඇති බවට විවිධ පාර්ශවයන්...150x728