සමාජ ජීවිතය

අපනයනය සදහා ඇගලුම නිපදවන කම්හල් වලට සේවක සේවිකාවන් බදවා ගැනීම සදහා සංනිවේදනයට ඕනෑ තරම් විද්යුත්...
මිගමුව මහරෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුදෙනාගේම සහයෝගයෙන්  මෙවර වෙසක් උත්සවය නිමිත්තෙන් රෝහල තුල  සැරසිලි සහ පහන්...
යටිහෙන සද්ධාලෝක හිමි නොහොත් හේරත් මුදියසේලගේ කරුණාරත්න නොහොත් යක්ගහ හේවගේ බණ්ඩාර යනනම්වලින් පෙනීසිටින හලාවත කුඩාවැව...
 මත් ලෝලීන් විසින් මත්වීම සදහා භාවිතා කරනු ලබන ප්‍රබල වේදනා නාශක ඖෂධයක් වන ට්‍රෑමඩොල් පෙති...150x728


150x728