සමාජ ජීවිතය

මීගමුවේ අබේසේකරආරමයේ (පොඩි පන්සලේ ) විහාරාධිපතිව වැඩවිසූ මීගමුවේ සුමේධ තිස්ස මාහිමිපාණන් අපවත්විය උන්වහන්සේගේ දේහය මහජන...
දින 100 සම්මුති වාදී ආණ්ඩුවෙන් වෙන්කළ මධ්‍යම රජයේ අරමුදල් යොදවා මීගමුවේ අක්කරපනහේ කුලරත්න මාවතේ සේවා...
මිගමුව රොටරි සමාජය පසුගියදා තවත් සමාජ සත්කාර්යක් සදහා අනුග්‍රහය දක්වනු ලැබුවා ඒ මිගමුව මිනුවන්ගොඩ කටාන...150x728


150x728