මිගමුව පලගතුරය ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි24 වියැති කාන්තාවක් මඩු ප්‍රදේශයේදී සිදුවූ හදිසි අනතුරකින් අගෝස්තු 9...
වෘත්තිය සමිති නායකයන් රාජ්‍ය නිලධාරී මෙන්ම අමාත්‍ය වරුන්ද වෘත්තිය සමිති සමග වෘත්තීය ගැටළු පිලිබදව සාකච්චා...
.මිගමුව නගරයේ ජංගම දුරකථන අලවිකරමින් සිටි ගම්පහ ප්‍රදේශයේ දුරකථන සමාගමක අලෙවි නිලධාරියෙකුට අයත් දුරකථන 24...
සිංගප්පුරුවේ සිට කටුනායක ගුවන්තිටුපොලට පැමිණ වෑන්රථයකින් මිගමුව  කොචිචිකඩේ ලුර්දු මාවතේ නිවස බලා යමින් සිටි තංගරාජා...
ඊයේ (6) සවස  මිගමුව එත්තුකාල බිච්පාර්ක් වෙරළ තිරයේ  දියනෑමට ගොස් මුහුදේ ගිලීමට ගිය තරුණයන් තිදෙනකු...150x728


150x728