සිදුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී බලප්‍රදේශයේ  නිවාස පරික්ෂාවේදී මදුරුකිටයන් සහිත ස්ථාන හමුවූ පරිශ්‍රහිමි කරුවන්  පහළොස් දෙනෙකුට...
අද ඇතිවී තිබෙන ඩෙංගු වසංගත තත්වය පිලිබදව රජයේ අවධානය තවදුරටත් යොමුකළ යුතුබවත් ඩෙංගු රෝගය මැඩ...
මේ දිනවල  මාධ්‍ය වල වැඩිපුරම කතාබහට ලක්වන ප්‍රධාන මාතෘකාවකි ඩෙංගු  ඩෙංගු ගැන කතාබහේදී  මීගමුවටද ප්‍රමුක...
කටාන ප්‍රදේශිය සභාවේ ලේකම් වරියගේ  අකාර්යක්ෂම හා අත්තනෝමතික  පරිපාලන කටයුතු නිසා එම ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශයේ...150x728


150x728