එංගලන්ත වෛද්‍ය සභාවේ පීඑල්ඒබී පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට හෝ එරට වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිවීමට සයිටම් ආයතනය පිරිනමනු...
පිටිපන ශාන්ත මරියා  මහවිදුහලේ   වැඩබලන විදුහල්පති ලෙස කටයුතු කරන කන්‍යා සොහොයුරිය එම තනතුරේ දිගටම...
විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පිළිබද පනත් කෙටුම්පත බස්නාහිර පළාත් සභාවේදී වැඩි ජන්ද  17 කින් සම්මත...150x728