මීගමුවේ නගර මධ්‍යයේ කාලයක පටන් නිසි බලපත්‍ර නොමැතිව පවත්වාගෙන ගිය පුපුරන ද්‍රව්‍ය (වෙඩිබෙහෙත්) ගබඩා දෙකක්...
කුමන බාධක මධ්‍යයේ උවද ජනතා සේවය වෙනුවෙන් කැපවී කටයුතු කරන කටානේ ජනතාව විශාල ලෙස ආදරයෙන්...
මිගමුව කලපු සංවර්ධන ව්‍යපෘතියෙන් සිදුකරනු ලබන පරිසර විනාශයට විරෝධය පළකරමින් ධීවරයින් විශාල පිරිසක් සහභාගිවූ උද්ගෝෂණයක්...
කටානේ කිඹුලාපිටියප්‍රදේශයේ අස්වැද්දුම ලිදපාරේ මාලිගා ගොඩැල්ල ඉඩමේ විශාල පරිසර හානියක් සිදුකරමින් කරගෙනයන මහාපරිමාණ පස් කැපීමේ...
  ජනතාව දුන් වරමට පිටුපා වරදාන වරප්‍රසාද සදහා හයිබ්රිවඩ් ආණ්ඩුවට එකතුවී යුඑන්පි යට මුක්කු ගහන...
රද්දොළුගම නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ විශ්‍රාමික ගුරුවරියකගේ නිවසට 6 වසරේ ඉගෙනුම ලබන 11 වියැති ගැහැණු දරුවා...
කටානේ සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු සාමාජිකයින් පිරිසක් ඩෙංගු මර්ධනයට දායක වෙමින් වල්බිහිවී තිබූ රුක්අත්තන හංදියේ සුසාන...
ජ්‍යාතන්තර තලයේ චිනජාතික සොර දෙටුවෙකුගේ සහයෙන් ව්‍යාජ  දත්ත ඇතුලත් කර සකස් කරන ලද ව්‍යාජ ඩෙබිට් කාර්ඩ්...150x728


150x728